[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Noskowskiego w Jeleniej Górze woj. dolnośląskie

Opis

          

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20.06.2013 r. o godz. 8:20 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 w sali nr 201 odbędzie się druga licytacja.                        

Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Noskowskiego 10, o powierzchni 59,83 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Lokal wpisany jest w rejestrach zasobów Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 172.000,00 zł. Cena wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 114.667,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 17.200,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia si postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro KancelariaKomornicza w Jeleniej Górze Kancelaria Komornicza 58-500 Jelenia Góra, ul. Artura Grottgera 15/2; tel.: 75/7646050, fax: 75/7646050, www.licytacje.komornik.pl, email: jelenia.gora.wydro@komornik.pl

konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze 27 1020 21240000 8102 0075 4069           

 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 114.667,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie