[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego w miejscowości Trzcianka woj. wielkopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Kancelaria Komornicza w Trzciance Dariusz Purgal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Słowackiego 15, 64-980 Trzcianka, dla którego/j Sąd Rejonowy w Trzciance prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 166 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 670,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Pile   90102038440000190200496752, albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Opis nieruchomości:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 72,00 m/2.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 11:00 do 11:30, po uprzednim skontaktowaniu się się z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z protokołem jej opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzciance

Dariusz Purgal

Kancelaria Komornicza, Sikorskiego 11,Trzcianka, 64-980 Trzcianka

tel. 672162452 / fax. 672162452 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/69908

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 110.670,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie