[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej w Żyrardowie woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 16-10-2013r. o godz. 13:20 w Sądzie Rejonowym  w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 104, odbędzie się druga licytacja: własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-2 o pow. 28,10m2 położonego pod adresem: 96-300 Żyrardów, ul. Spółdzielcza, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 103 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 933,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 340,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika nr: 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Podstawa:

Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów tel. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32 e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.plhttp://mariusz-biezunski.izbalodzka.pl/

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/79613

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 68.933,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie