[Archiwalny] Druga licytacja lokalu mieszkalnego w Sowinach gm. Bojanowo woj. wielkopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2013r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie Zamiejsc. Wydziały z/s w Rawiczu przy ul. I. Buszy l Rawicz 63-900 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego położenie: Sowiny nr 34,  gm. Bojanowo, lokal mieszkalny , składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki, skrytki oraz izby na poddaszu o pow. 51 ,00m2. Lokal został wyodrębniony z nieruchomości wspólnej zapisanej w KW 38108 (działka ewidencyjna nr 157/6), udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 510/2550 części. Nieruchomość posiada wykonane przyłącza do sieci: elektroenergetycznej i wodociągowej. Odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa gospodarcza i mieszkaniowa. Stan techniczny poniżej średniego, wymaga nakładów dla którego Sąd Rejonowy w Lesznie XIV Zamiejsc. Wydz. z/s w Rawiczu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Suma oszacowania wynosi 60.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.000,00zł, którą należy wpłacać gotówką w Kancelarii Komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Rawicz 46102031210000660200184853 Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Mikołaj Kobus

Kancelaria Komornicza w Rawiczu 63-900 Rawicz ul. Wazów 10

tel. 65 545-49-35 e-mail:rawicz.kobus@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/61882

 

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 40.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie