[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Karnice, gm. Puszcza Mariańska woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 18-10-2013r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym  w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 104, odbędzie się druga licytacja: nieruchomości o pow. 0,09ha oznaczonej jako działka nr ewid. 167, położonej w miejscowości Karnice, gm. Puszcza Mariańska, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oraz nieruchomości o pow. 0,07ha oznaczonej jako działka nr ewid. 168/1, położonej w miejscowości Karnice, gm. Puszcza Mariańska, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą w/w nieruchomości stanowią całość gospodarczą, gdyż zabudowane są budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 45m2 usytuowanym częściowo na działce nr ewid. 167 oraz na działce nr ewid. 168/1.

Łączna suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 87 730,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 487,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 773,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów tel. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32 e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.plhttp://mariusz-biezunski.izbalodzka.pl/

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/79602

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 58.487,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka