[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w miejscowości Tokarnia woj. świętokrzyskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03 października 2013r. w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się o godz.14.00 druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Tokarnia, opisanej jako działka nr 2153. 

Budynek uzbrojony w prąd, wodę-ze zbiornika grawitacyjnego, kanalizację-szambo, CO-na węgiel, gaz-brak, tylko butla. Działka jest częściowo zagospodarowana i ogrodzona, posiada korzystny kształt zbliżony do prostokąta. Posiada założoną księgę wieczystą w  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 335.600,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 223.733,33zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik Kancelaria Komornicza w Myślenicach ul. Piłsudskiego 14, 32-400 Myślenice tel.: 12 2721137; fax.: 12   2721137 mail: myslenice@komornik.plwww.myslenicekomornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 223.733,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom