[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wąsosz woj. podlaskie

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 01-08-2013r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej: 19-222 Wąsosz, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość rolna zabudowana o pow. 0,1300ha na która składają się działki nr 2685,2686,2687; zabudowa działek siedliskowa. w księdze wieczystej wpisano ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej mieszkania, polegająca na prawie współkorzystania przez uprawnionych z całego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych oraz na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez nieruchomość.

Suma oszacowania wynosi 131 513,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 151,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A oddział Białystok 66102013320000180200373423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska Kancelaria Komornicza, Os. Południe 9, Grajewo, 19-203 Grajewo tel. 86 2723677 / fax. 86 2723677.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76680

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 87.675,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka