[Archiwalny] Druga licytacja udziału w lokalu mieszkalnym przy os. Kombatantów w Krakowie woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25-09-2013r. o godz. 09:10, sala C-107 w Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty iv Krakowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:
udział 1/2 w lokalu mieszkalnym pow. uż. 66,81 m kw, położonym w Krakowie, przy os. Kombatantów , posiadającym założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w dla Krakowa Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 128.943,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 85.962,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 63 8619 0006 0030 0325 8039 0001

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc Al. Pokoju 29B/19 31-564 KRAKÓW; tel.: 12 4129168, 4119188; mail: krakow8@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 85.962,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie