[Archiwalny] Drużyna, woj. wielkopolskie, ul. Krótka - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Ryszard Bartkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Śremie z siedzibą przy ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Krótka, Drużyna, 62-050 Mosina. 

Suma oszacowania wynosi 66 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Śremie mieszczącym się pod adresem: ul. Franciszkańska 4, Śrem, 63-100 Śrem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Ryszard Bartkowiak Kancelaria Komornicza, ul. Franciszkańska , Śrem, 63-100 Śrem tel. 61 28 30 794 / fax. 61 28 41 560

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246220

 

Numer oferty: L/109/N/08/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 49.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka