[Archiwalny] ELbląg, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Giermków - lokal mieszkalny (57,72 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Milczarski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2014r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu mającego siedzibę przy Ul. Płk. Dąbka 8/12 w sali nr 331, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 82-300 Elbląg, ul.Giermków 16, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, stanowiącej: lokal mieszkalny o powierzchni 57,72m2, składający się z 3 pokoi, łazienki z WC, przedpokoju i kuchni oraz 749/1000 udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 258.

Suma oszacowania wynosi 196 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 450,00zl.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 660,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

BZ WBK SA O. w Elblągu 45 15001403 1214 0000 5087 0000

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa :obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Milczarski

ul. Hetmańska 31/22, 82-300 Elbląg

tel.: 55 2326542

fax.: 55 2326542

mail: elblag4@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117883

Numer oferty: L/153/N/01/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 147.450,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie