[Archiwalny] Gąsawy Plebańskie, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2015 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu sala nr 1, Pl. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Gąsawy Plebańskie, 26-502 Jastrząb, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Gąsawy Plebańskie, obręb 0003_Gąsawy Plebańskie, jednostka ewidencyjna 143002_2, Jastrząb-gmina wiejska, gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie obejmująca działkę nr 281 o powierzchni 1,5600 ha zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym parterowym z użytkowym poddaszem nie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 215,00 m.kw. Działka nr 281 o powierzchni 1,5600 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 60 metrów i długości boków około 210 i 310 metrów jednym z boków przylega do działki nr 236 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr” stanowiąca drogę wiejską o nawierzchni asfaltowej, a drugim bokiem przylega do torów kolejowych. Działka nieogrodzona. Dostępność do infrastruktury technicznej w postaci: wody i energii elektrycznej, kanalizacji typu szambo, przyłącza są na działkę wykonane. Sąsiedztwo wzdłuż drogi to rozproszona zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa. 

Suma oszacowania wynosi 455 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 341 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72124057321111000050577813.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Anna Kacperska Kancelaria Komornicza, Zamkowa 14, Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec tel. 486176343 / fax. 486176343.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230266

 

 

Numer oferty: L/190/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 341.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka