[Archiwalny] Gdynia, woj. pomorskie, ul. Wyspiańskiego - lokal mieszkalny (93,67 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Godkowicz-Drzewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy ul.Wyspiańskiego Stanisława 7, 81-435 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego  położonego w Gdyni, ul.Wyspiańskiego 7 znajdującego się na pierwszej kondygnacji, o powierzchni użytkowej 93,67m2.; składającego się z przedpokoju, łazienki, w.c, kuchni, dwóch sypialni, pokoju dziennego, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 840 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 630 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKI S.A. I.O w Gdyni 88 10201853 00009302 00147512.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Godkowicz-Drzewińska Kancelaria Komornicza, Skwer Kościuszki 15, Gdynia, 81-370 Gdynia tel. 586615271 / fax. 586615271.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223014

Numer oferty: L/177/N/05/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 630.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie