[Archiwalny] Górka Lubartowska, woj. lubelskie - działka siedliskowa, grunty, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2016 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie z siedzibą przy Lubelska 57, 21-100 Lubartów, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Górka Lubartowska, 21-104 Niedźwiada 

Opis : działka gruntowa nr 403 o pow. 0,57 ha

Suma oszacowania wynosi 5 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 192,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 559,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie mieszczącym się pod adresem: Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartów. 

- nieruchomości położonej przy ,Górka Lubartowska, 21-104 Niedźwiada 

Opis : działka gruntowa nr 467 o pow. 0,34 ha

Suma oszacowania wynosi 3 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 505,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 334,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie mieszczącym się pod adresem: Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartów. 

- nieruchomości położonej przy Górka Lubartowska, 21-104 Niedźwiada 

Opis : działka gruntowa nr 1014 o pow. 0,24 ha

Suma oszacowania wynosi 2 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 242,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 299,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie mieszczącym się pod adresem: Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartów. 

- nieruchomości położonej przy ,Górka Lubartowska, 21-104 Niedźwiada

Opis  : działka gruntowa nr 1069 o pow. 1,63 ha

Suma oszacowania wynosi 21 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 937,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 125,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie mieszczącym się pod adresem: Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartów. 

- nieruchomości położonej przy Górka Lubartowska, 21-104 Niedźwiada 

Opis : działka gruntowa nr 96 o pow. 0,09 ha

Suma oszacowania wynosi 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 660,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie mieszczącym się pod adresem: Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartów. 

- nieruchomości położonej przy Górka Lubartowska, 21-104 Niedźwiada

Opis : działka gruntowa nr 525 o pow. 0,14 ha

Suma oszacowania wynosi 1 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 960,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 128,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie mieszczącym się pod adresem: Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartów. 

- nieruchomości, położonej przy Górka Lubartowska, 21-104 Niedźwiada 

Opis : działka gruntowa nr 536 o pow. 0,04 ha

Suma oszacowania wynosi 370,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 277,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie mieszczącym się pod adresem: Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartów. 

- nieruchomości położonej przy 59,Górka Lubartowska, 21-104 Niedźwiada

Opis : zabudowana działka siedliskowa nr 906 o pow. 0,16 ha

Suma oszacowania wynosi 153 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie mieszczącym się pod adresem: Lubelska 57, Lubartów, 21-100 Lubartów. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/267914

 

Numer oferty: L/30/N/12/15
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka