[Archiwalny] Górki - Grubaki gm. Korytnica, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 1 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc,  że 16 kwietnia 2015roku o godz. 13:40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Węgrowie odbędzie się:

                                                                  DRUGA LICYTACJA

prawa własności nieruchomości rolnej zabudowanej o nr ewidenc. 603 ,pow. 0,3604ha położonej w msc. Górki Grubaki  gm.Korytnica, pow. węgrowski mającej założoną księgę wieczystą . Zabudowę ww działki stanowią:

drewniany budynek mieszkalny o pow. zabudowy 62m2 z gankiem o pow. zabudowy 10m2.W budynku wykonano instalację elektryczną, doprowadzono wodę. Obora murowana składa się z pomieszczenia inwentarskiego, na mleko ,pasze oraz pomieszczenia pomocniczego stodoła drewniana z instalacją elektryczną oświetleniową , o pow. zabudowy 15 lm2 z drewnianą przybudówką o pow. zabudowy 148m2  spichlerz drewniany,o pow. zabudowy 15m2szopa drewniana , o pow. zabudowy 32m2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 163.085,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 108.723,33 zł. Rękojmia: 16.308,50 zl

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, lub na dwa dni przed licytacją w formie przelewu na konto komornika w nr 68 1020 4476 0000 8902 0022 0376 z dopiskiem "wadium KM 356/09".

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nic będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Bałdyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 1, tel. 25) 792 24 68 .

 

Numer oferty: L/86/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka