[Archiwalny] Gorzów, woj. śląskie, ul. Miła - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Radosław Jacko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie z siedzibą przy ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów, pokój 307, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Miła 10, 41-500 Chorzów. 

Opis nieruchomości:

mieszkanie własnościowe. Możliwość dokonania oględzin nieruchomości we wskazanym poniżej terminie oraz po wcześniejszym umówieniu spotkania z Komornikiem. 

Suma oszacowania wynosi 434 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 289 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O/Chorzów 42 1050 1243 1000 0090 9279 9379. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

14.08.2015

12:00 - 12:15

 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Radosław Jacko Kancelaria Komornicza, ul. Kościuszki 63, Chorzów, 41-500 Chorzów tel. 32 245 00 67 / fax. 32 245 00 72.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240041

 

Numer oferty: L/6/N/08/15
Region:
  • śląskie
Cena: 289.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie