[Archiwalny] Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Maciejkowa - działka, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym u Grudziądzu Dorota Lipniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu mającego siedzibę przy ul.Sikorskiego 19/23 w sali nr II odbędzie się

                                                    DRUGA LICYTACJA

nieruchomości :

działki gruntu nr 45/3 o powierzchni 0.4999 ha. położonej w Grudziądzu przy ul. Maciejkowa, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta.

działki gruntu nr 45/1 i 45/2 o łącznej powierzchni 1.0130 ha, położonej w Grudziądzu, ul. Maciejkowa, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 395 760,00zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 263.840.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39.580,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 47 1020 5040 0000 6502 0025 612.3

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym u Grudziądzu Dorota Lipniewska ul. Groblowa 4/3, 86-300 Grudziądz tel.: 56 4611895 fax.: 56 4611895 mail: grudziadz2@komornik.pl

Numer oferty: L/24/N/06/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka