[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Deketa w Gorzowie Wlk. woj. wielkopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Fryderyka Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pokój 227, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Deketa 18A, 66-400 Gorzów Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku, w skład lokalu wchodzą: salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka, przedpokój, schowek, do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni 7,88 mkw Celem otrzymania pełnego operatu szacunkowego i zdjęć proszę o kontakt e-mailowy na kancelaria@gorzow5.komornik.org

Suma oszacowania wynosi 280 522,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 391,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 052,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 76 10901900 0000 0001 1272 8831.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marek Onyszkiewicz Kancelaria Komornicza, Garbary 6, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 957364477 / fax. 957364477.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/79626

 

Numer oferty: L/55/N/09/13
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 210.391,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie