[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w Boniewie woj. kujawsko-pomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-09-2013r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 226/1 z zabudowaniami o pow. 00.45.46 ha położonej: 87-851 Boniewo, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 309 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 750, 00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O/Włocławek 66 1540 1069 2001 8718 2520 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w dniach od 30.08.2013r. do 13.09.2013r., w tych też dniach można przeglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika we Włocławku, ul. P.O.W. 21 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgło4zone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Mariusz Malinowski Kancelaria Komornicza we Włocławku ul. Pow 21a, 87-800 Włocławek tel.: 54 2312992 fax.: 54 2312920 mail: wloclawek2@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84759

 

Numer oferty:
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 231.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny