[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Lipińskiego w Krakowie

Opis

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2013 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-28, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Lipińskiego. Księga wieczysta. Lokal o powierzchni 51,16 m2 z piwnicą położony na parterze wielorodzinnego budynku. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 281 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 187 333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Ing Bank Śląski oddział w Krakowie 4610 5014 4510 0000 9067 5837 58.. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Ewa CzuberKancelaria Komornicza, Cystersów,Kraków, 31-553 Kraków, tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91952

 

 

Numer oferty: L/76/N/09/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 187.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie

Dane sprzedającego

abd