[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewica w Guzowie woj. mazowieckie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail:zyrardow.biezunski@komornik.pl) ogłasza, że: w dniu 05-12-2013r. o godz. 13:20 w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 107, odbędzie się druga licytacja: stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego o powierzchni 54,15m2 położonego w Guzowie przy ul. Sienkiewicza 12  wraz z udziałem wynoszącym 5415/43214 w nieruchomości wspólnej.  Dla w/w lokalu Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 72 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów tel. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32 e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.plhttp://mariusz-biezunski.izbalodzka.pl/

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90834

Numer oferty: L/83/N/09/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 48.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie