[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wysokiej w Tuszynie woj. łódzkie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 18, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Wysoka, 95-080 Tuszyn, dla którego Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  o pow. 48,74 m2. Jest to lokal typu M-3, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i holu, usytuowany na III piętrze. Okna wychodzące na stronę północną i południową. W łazience wykończenia z płytek ceramicznych. Podłogi wykonane z mozaiki drewnianej. Stolarka okienna z pcv, stolarka drzwiowa drewniana. Lokal posiada ogólnie dobry standard wykończenia.

Suma oszacowania wynosi 146 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 92 10203916 0000 0902 0078 6749.

Rękojmię nalezy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 5, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka RóżyckaKancelaria Komornicza, Al. 3-go Maja 4, Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 44 6497483 / fax. 44 6497483  

Numer oferty: L/65/N/09/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 97.533,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie