[Archiwalny] Jarosław, woj. podkarpackie, ul. Przemyska - lokal mieszkalny - II licytacja

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka (tel. 16 621-31-41) ogłasza, że dnia  06-11-2013 r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego  położonego w Jarosławiu przy ul. Przemyskiej 27, dla którego Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Z prawem własności lokalu związany jest udział wynoszący 7132/103420 we współwłasności części wspólnych budynku nr 27 oraz w prawie własności dz.nr 3616/2 obręb.

 
Suma oszacowania wynosi 200 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   133 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika mieszczącej się w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53.

 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu

Adrianna Zbucka

Kancelaria Komornicza, Poniatowskiego 53, Jarosław, 37-500 Jarosław

tel. 16 621 31 41 / fax. 16 621 31 41

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/94089

 

Numer oferty: L/2/N/10/13
Region:
  • podkarpackie
Cena: 133.533,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie