[Archiwalny] Jarosławiec, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcin Zenon Borek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2016 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sławnie, ul. Wojska Polskiego 8 w sali nr 1 lub 2, odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego:

  • działka gruntu numer 252 o pow. 0,0800 ha, użytek Bp
  • działka gruntu numer 253/4 o pow. 0,3948 ha, użytek Bi

 położone: 76-107 Jarosławiec, ul. Nadmorska.

Działki stanowią połączony kompleks z rozpoczęta budowa budynku obsługi ruchu turystycznego (wykonane pale i zbrojenie fundamentów). Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o statusie drogi gminnej. Uzbrojenie terenu: sieci wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze gminnej. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony pod zabudowę usługowa z preferencją obsługi ruchu turystycznego

Suma oszacowania wynosi 3 688 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 458 666,67zł + VAT 23%, tj. 3 024 160,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 368 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Wiecej informacji na stronie : http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/319857

Numer oferty: L/38/N/09/16
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 3 024 160,00 zl
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny