[Archiwalny] Jastrzębie-zdrój, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa 7.gol Kancelarii! Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, ż-e w dniu 26-03-2015 r. o godz.  13:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju w sali nr 27 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Wiejskiej. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą. 

Powyższa nieruchomość gruntowa o powierzchni 1622 m2, nr działki 2029/28, zabudowana jest budynkiem pawilonu handlowego, piętrowym, niepodpiwniczonym. Do budynku doprowadzone zostały instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, c.o. z sieci miejskiej, odgromowa, wentylacji mechanicznej - nawiewno -wywiewna. Zainstalowano również windę wewnętrzną. Powierzchnia zabudowy wynosi 334/40 m2, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 565,50 m2, natomiast kubatura 2397.00 m3. Na działce 2029/28 posadowiony jest również budynek mieszkalny jednorodzinny z 1938 roku. parterowy, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, wzniesiony w technolog! murowanej, tradycyjnej. Do budynku doprowadzone zostały instalacje: elektryczna, wod.-kan.. c.o. z sieci miejskiej.

Nieruchomość wraz z podatkiem VAT oszacowana jest na kwotę 3.035.640,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2 276 730,00 zł.

Przystępujący   do   licytacji   zobowiązany   jest   złożyć   rękojmię   w   wysokości   10%   ceny   oszacowania nieruchomości tj. 303 564,00zl najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 73 1050 1328 1000 0090 6842 1719 ING Bank Śląski SA O. w Raciborzu uL Sienkiewicza 2 z adnotacją przeznaczenia wpłaty - za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznic uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu W biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kuncelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju 44-330 Jastrzębie - Zdrój, ul. Armii Krajowej 25 jastrzcbic.zdroj .zgaliSikomoroik.pl www.jaslrzebici-komoriiik.pl telefon: 32 47 10 106 fax: 32 44 53 499. 

Numer oferty: L/1/3/N/15
Region:
  • śląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny