[Archiwalny] Kamień, woj. pomorskie, ul. B. Prusa - budynek mieszkalny (124,34 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2014 o godz. 10:10 pod adresem: Budynek Sądu w Pucku, ul.1 Maja 15/sala 12, 84-100 Puck, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. B. Prusa, Kamień, 84-217 Szemud, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowiąca : działkę gruntu nr. 416, o pow. 667m2, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczony z wbudowanym garażem w poziomie piwnicy, o powierzchni użytkowej ( bez piwnic ) 124,34 m2

Suma oszacowania wynosi 530 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 397 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Wejherowo 91102019120000940200118240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w Kancelarii Komornika Sądowego, ul. Sienkiewicza 2E, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Edmund Fudalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Sienkiewicza 2E, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 586722253 / fax. 586722151

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159316

Numer oferty: L/76/N/08/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 397 500,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka