[Archiwalny] Kielce, woj. świętokrzyskie, ul. Gałczyńskiego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, Ze w dniu 13.07.2016 roku w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala numer XXII odbędzie się: DRUGA LICYTACJA dwóch udziałów w wysokości po 1/2 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny numer 66 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 50,50 mkw położonej w miejscowości Kielce przy ul. Gałczyńskiego 3

o godz. 12.30 odbędzie się licytacja udziału w wysokości 1/2 części

o godz.12.45 odbędzie się licytacja udziału w wysokości 1/2 części

Nieruchomość obciążona jest dożywotnią i nieodpłatną służebnością osobistą .

 

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 191.156,00 zł. Wartość udziałów w 1/2 części we współwłasności wynosi: 95.578,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  63.718,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału w wysokości 1/2 części w kwocie 9.557,80 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07102026290000990200158667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/305099

Numer oferty: L/16/N/07/16
Region:
  • świętokrzyskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie