[Archiwalny] Kleszczów, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Magdalena Dyląg na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-143, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kleszczów, 32-084 Liszki. 

Suma oszacowania wynosi 330 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 815,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 042,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC SA 72 1910 1048 2116 4113 2757 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:10 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Magdalena Dyląg

Kancelaria Komornicza, Królewska 2, Kraków, 30-045 Kraków

tel. 126311075 / fax. 126311075

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253523

 

Szczegółowy opis nieruchomości umieszczony poniżej „pliki do pobrania”

 

Numer oferty: L/21/N/10/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 247.815,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka