[Archiwalny] Kostrzyń Wielkopolski, ul. Braci Drzewieckich - budynek mieszkalny (320,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Barbara Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13.03.2014 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej – Wydział Zamiejscowy we Wrześni mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września, w Sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1259 ha (działka 449/19, 449/20) zabudowanej budynkiem parterowym, nie podpiwniczonym, z poddaszem mieszkalnym o pow. użyt. 320,00 m2  posiadającym   elewację   z  cegły  klinkierowej; nieruchomość jest ogrodzona murem z cegły klinkierowej z bramą i furtką stalową; budynek częściowo niewykończony, położonej: Kostrzyn Wlkp, ul. Braci Drzewieckich, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Zamiejscowy Wydział Ksiąg  Wieczystych  z siedzibą we Wrześni prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 641.280,00 zł (w tym wyceniona na sumę 143.370,00 zł nieposiadająca pierwszeństwa przed wszystkimi hipotekami służebność osobista polegająca na prawie korzystania z piętra budynku oraz znajdującego się na parterze budynku pokoju dziennego, jadalni, kuchni, kotłowni, garażu, korytarzu, holu), zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 480.960,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64.128,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika (ul. Staszica 7, 62-300 Września). Rękojmię można uiścić także na konto komornika w ten sposób, że rękojmia najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg musi zostać zaksięgowana na poniższym rachunku bankowym:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 77 1020 2212 0000 5102 0286 6887. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Barbara Onyszkiewicz ul. Staszica 7, 62-300 Września tel. 61 436 60 66; kom. 604 787 848 fax 61 436 60 69 e-mail wrzesnia.onyszkiewicz@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123223

Numer oferty:
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 480.960,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka