[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Gurgacza - lokal mieszkalny (66,37 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 12:10 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 sala K-123 odbędzie się: pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego w budynku przy ulicy Ks. Wł. Gurgacza 6 w Krakowie, składającego się z przedpokoju, 3 pokoi, kuchni, łazienki i wc o łącznej powierzchni 66,37 m.kw., do lokalu przynależy piwnica. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 392.425,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 294.318,75 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania, tj. 39.242,50 zł. najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację na rachunek bankowy komornika nr 35 1060 0076 0000 3260 0169 0678 BPH S.A., w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 30 kwietnia 2015 r. w godzinach 9:00 - 15:00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki Kancelaria Komornicza w Krakowie al. Beliny-Prażmowskiego 25/3, 31-514 Kraków tel. (012) 410-59-65.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/214262

Numer oferty: L/178/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 294.318,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie