[Archiwalny] Kraków, ul. Pułku Lotniczego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19 grudnia 2013 o godz. 08:30 w sali nr C - 112 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty odbędzie się: druga licytacja nieruchomości lokalowej w Krakowie stanowiącej lokal mieszkalny  położony w budynku nr 6 na os. 2 Pułku Lotniczego na 4 piętrze piętnastopiętrowego bloku; lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 62,30m2; do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,70m2. Dla lokalu mieszkalnego została założona księga wieczysta prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 311 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 207 334,00 zł. Rękojmia wynosi: 31 100,00zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13160010130002001150267001 FORTIS BANK POLSKA SA I p/Kraków. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "WADIUM do KM 554/12 os. 2 Pułku Lotniczego.

Nieruchomość można oglądać w dniu 29 listopada 2013 o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty,tel. (012) 417 34 88.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/82279

 

Numer oferty: L/58/N/11/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 207.334,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie