[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Reduta - lokal mieszkalny (udziały), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu  06 listopada 2015 roku o godzinie 14:30 w sali nr B-130 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się: 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1. 1/20 części nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w budynku przy ul. Reduta 31 w Krakowie 

2. 1/20 części nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, 

3. 18/20 części nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, 

Cena oszacowana udziału z pkt. 1 wynosi kwotę  16.645,00 zł. Cena wywołania udziału z pkt. 1 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę. 12.483,75 zł. 

Cena oszacowana udziału z pkt. 2 wynosi kwotę 16.645,00 zł. Cena wywołania udziału z pkt. 2 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę. 12.483,75 zł. 

Cena oszacowana udziału z pkt. 3 wynosi kwotę 299.610,00 zł. Cena wywołania udziału z pkt. 3 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę. 224.707,50 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania:

- udziału z pkt. 1 tj. kwotę 1.664,50 zł.

- udziału z pkt. 2 tj. kwotę 1.664,50 zł.

- udziału z pkt. 3 tj. kwotę 29.961,00 zł.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika
w Małopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieliczce nr  87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać ułamkową część nieruchomości której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  

Nieruchomość można oglądać w dniu 29 października 2015 roku w godz.  16:00 -16:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 30 października 2015 roku w godzinach otwarcia kancelarii tj.od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. W ciągu 3 dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara ul. Wileńska 7B/3, 31-155 KRAKÓW tel.: 12 413 93 85 fax: 12 413 93 85 mail: krakow.zietara@komornik.plwww.komornik-zietara.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253998

Numer oferty: L/59/N/10/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 249.675,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie