[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, os. Dywizjonu - lokal mieszkalny (73 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 lcpc, że w dniu 13-02-2014r. o godz.J0:J0 sala C-112 w Wydziale 1 Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

                                                                PIERWSZA LICYTACJA

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO o pow. uż. 73,00 mkw+piwnica 6,80mkw położonego w Krakowie, przy os. Dywizjonu 303  posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 318.437,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi, trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 238.827,75 zl. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika : Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 63861900060030032580390001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w KrakowieRafał Goc Kancelaria Komornicza 31-564 Kraków, al. Pokoju 29 B/19(poprzednio 31-559 Kraków ul. Grzegórzecka 79) ,. tel.: 12 412-91-68, fax: 12 411-91-88, strona internetowa www.qockomornik.pl, email: krakow8@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113756

Numer oferty: L/49/N/01/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 238.827,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie