[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, os. Piastów - lokal mieszkalny (47,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   dla   Krakowa-Nowej  Huty   w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 października 2015 r. o godz. 13:30  w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości 

1)   lokalu/mieszkania własnościowego położonego w Krakowie na os. Piastów 28 . Nieruchomość położona jest na drugim piętrze czterokondygnacyjnego bloku bez windy. Budynek wykonano w latach 60-70. w technologii tradycyjnej, ocieplony, malowany, położony w centrum osiedla. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z balkonem, dwóch mniejszych pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Ogrzewanie centralne miejskie, prąd, gaz, woda. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej, sklepów i szkół. Mieszkanie wykończone w dobrym standardzie. Łazienka flizowana i w pełni wyposażona. Okna PCV. Podłogi wyłożone panelem drewnianym i płytką ceramiczną; ściany malowane. Powierzchnia użytkowa mieszkania 47 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 218 600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 163 950,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. przy licytacji nieruchomości  kwotę 21 860,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska numer: 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001 podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie VII KM 1127/13” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika znajdującym się w Krakowie, przy ul. Nowohuckiej 44/186. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek  ul. Grzegórzecka 102/9, 31-559 Kraków tel.: 12 4142128 mail: krakow7@komornik.pl

Link do lokalizacji: https://www.ikomornik.pl/Licytacja,92410,Lokal_Mieszkalny_O_Pow_47_M2

 

Numer oferty: L/33/N/09/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 163.950,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie