[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Pylna - budynek mieszkalny (200,92 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Natalia Gaweł zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16 września 2014 r. o godz. 9:00 w sali nr D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci: działki nr 34/3 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 200,92 m2. położonej w Krakowie, przy ul. Pylnej 35,  31-941 Kraków, os. Kolorowe 45 posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 925.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 616.700,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 92.500 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić również na rachunek o nr: 80191010482116428774800001 Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych Nieruchomość można oglądać w dniu 11. 09. 2014 r. w godz. 15.00 - 15.30 .

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Natalia Gaweł 30-051 Kraków, ul. Urzędnicza 36/1 12 633-76-39, 12 633-78-62, kom. 500-010-030 email krakow.gawel@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/162931

 

Numer oferty: L/80/N/08/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 616.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka