[Archiwalny] Łążek, woj., wielkopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2016 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Łążek, 62-650 Kłodawa. 

Opis :Działka gruntu nr 211/20 o powierzchni 0,0840 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 191,10m2. Budynek mieszkalny nie ukończony. Stan techniczny budynku- dobry.

Suma oszacowania wynosi 273 205,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 903,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 320,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/278907

 

Numer oferty: L/28/N/02/16
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 204.903,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka