[Archiwalny] Lębork, woj. pomorskie, ul. Orzeszkowej - lokal użytkowy (39,52 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2014 o godz. 12:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego  położonego przy Orzeszkowej 9, 84-300 Lębork, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal użytkowy składający się z czterech izb o powierzchni 39,52m2 wraz z udziałem 112/1000 części w nieruchomości wspólnej. Lokal jest położony na parterze dwukondygnacyjnej kamienicy. Stan techniczny budynku - zadowalający. Lokal jest wyposażony jest w podstawowe instalacje techniczne. Na podstawie oględzin zewnętrznych lokalu stwierdzono niski standard wykończenia pomieszczeń. 

Opis techniczny : witryna i drzwi wejściowe do lokalu PCV, zespolone; posadzki betonowe, wyłożone gresem; ściany częściowo szpachlowane gładzią gipsową lub płytami kartonowo-gipsowymi, częściowo glazura i malowanie. Biorąc pod uwagę zużycie techniczne elementów budynku, uwzględniając jego wiek, zakładany okres użytkowania oraz dotychczasową konserwację, stan techniczny lokalu użytkowego określono jako zadowalający. 

Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork tel. 598622915 / fax. 598622915.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/127522

Numer oferty: L/37/N/02/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 58.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy