[Archiwalny] Ligota WOłczyńska, woj. opolskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 30 o pow. 0,2600 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 220m2, budynkiem obory o pow. uż. 80 m2, budynkiem stodoły o pow. uż. 135m2 oraz konstrukcją wiaty o pow. zabudowy 100m2 położonej w obrębie Ligota Wołczyńska.

Suma   oszacowania   wynosi   230 000,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien /łożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00 zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/303450 i w pliku poniżej

Numer oferty: L/33/N/06/16
Region:
  • opolskie
Cena: 172.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka