[Archiwalny] Łódź, ul SOkołowska - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-08-2016 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Sokołowska 86 - 90, 91-171 Łódź.


Opis :Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość - niezabudowane działki gruntu nr 197, 198, 199 - położona w Łodzi przy ulicy Sokołowskiej 86-90. Łączna powierzchnia działek wynosi 11.289 mkw. Opis działki nr 197: powierzchnia działki - 4.186 mkw; użytek: RIVb (pow. 0,3216 ha), ŁV (pow. 0,0970 ha). Opis działki nr 198: powierzchnia działki - 4.419 mkw; użytek: RIVb (pow. 0,3162 ha), ŁV (pow. 0,1257 ha). Opis działki nr 199: powierzchnia działki - 2.684 mkw; użytek: RIVb (pow. 0,1981 ha), ŁV (pow. 0,0703 ha). Nieruchomość nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana i nie jest ogrodzona. 

Suma oszacowania wynosi 377 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 251 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/295995

 

Numer oferty: L/11/N/08/16
Region:
  • łódzkie
Cena: 251.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka