[Archiwalny] Łódź, ul. Wici - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Wici 36, 91-157 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w Łodzi przy ulicy Wici 36. Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Lokal znajduje się w bloku mieszkalnym 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, 6-klatkowym, wzniesionym w roku 1970 w technologii betonowego budownictwa prefabrykowanego w systemie ŁSM. Lokal położony jest na 3 (trzecim) piętrze (IV kondygnacja). Lokal  składa się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Jest to mieszkanie środkowe, z balkonem, częściowo rozkładowe - nie wszystkie pomieszczenia mają wejścia od strony przedpokoju. Okna pomieszczeń wychodzą w jedną stronę - południową. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,48 mkw. Właściciele ww. lokalu mają prawo do korzystania z komórki  w piwnicy budynku.

Suma oszacowania wynosi 126 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ

tel. 426366564 / fax. 426366521

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/210665 

Numer oferty: L/159/N/03/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 94.650,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie