[Archiwalny] Łomianki, woj. mazowieckie, ul. Batalionów CHłopskich - budynek mieszkalny (105,17 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój sala 1158, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Batalionów Chłopskich,  05-092 Łomianki.

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, położona w Łomiankach przy ul. Batalionów Chłopskich  została oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 192 w obrębie 0005 - Łomianki o powierzchni 778 m2. Na przedmiotowej nieruchomości został wybudowany budynek mieszkalny jednorodzinny, trzykondygnacyjny (z przyziemiem), wolnostojący, podpiwniczony, wybudowany w roku 1980, następnie rozbudowany w roku 1987 (przylegający budynek garażu - o powierzchni 66,54 m2) o powierzchni użytkowej 176,97 m2. Powierzchnia użytkowa parteru i piętra wynosi 105,17 m2, natomiast przyziemia (piwnicy) wynosi 71,80 m2. Technologia budowy obiektu tradycyjna murowana. W przyziemiu (podpiwniczenie) znajdują się pomieszczenia garażu, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Część pomieszczeń (w przyziemiu pod budynkiem mieszkalnym doświetlona światłem dziennym). Na parterze znajdują się pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, hall, schowek, klatka schodowa oraz przedsionek. Na piętrze znajdują się: 3 pokoje oraz łazienka z wc, klatka schodowa i hall. Na poddaszu znajduje się dodatkowe pomieszczenie powstałe z adaptacji pomieszczenia strychu (powierzchnia 12,80 m 2), ale brak jest informacji, czy adaptacja została wykonana za zgodą i wiedzą właściwego organu nadzoru budowlanego. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami zapewniona została za pomocą schodów. Fundamenty z betonu wylewanego zbrojonego. Ściany murowane z pustaków oraz cegieł ceramicznych. Klatka schodowa żelbetowa. Konstrukcja dachu drewniana. Dach pokryty blachą. Dach posiada okna doświetlające pomieszczenie poddasza. Stolarka okienna drewniana. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stropy prawdopodobnie gęsto żebrowe typu Teriva na prefabrykowanych belkach żelbetowych z wypełnieniem z pustaków żużlobetonowych. Nadproża, słupy i podciągi żelbetowe, zbrojone, wylewane lub prefabrykowane gotowe typu L. Schody wewnętrzne żelbetowe, płytowe, wylewane w szalunkach w miejscu budowy Schody zewnętrzne – tarasowe i wejściowe, żelbetowe, wylewane na wcześniej przygotowanym gruncie. Wykończenie wewnętrzne: ściany otynkowane i pomalowane. Tynki cementowo – wapienne w przyziemiu na parterze i piętrze, częściowo również na poddaszu, dodatkowo na poddaszu tynki suche (płyta gipsowo - kartonowa) w rejonach skosów oraz na sufitach. Posadzki w budynku betonowe. W pomieszczeniach komunikacji na podłogach gres lub terakota, schody pomiędzy kondygnacjami obłożone deskami drewnianymi, płyty spocznikowe również. W pomieszczeniu na poddaszu ściany otynkowane i pomalowane, tynki cementowo – wapienne oraz suche (w rejonie skosów) płyty gipsowo – kartonowe częściowo okładzina z boazerii z desek drewnianych, w pokojach posadzki betonowe obłożone parkietem drewnianym w układzie mozaika lub jodełka. W łazienkach z wc i garderobie na podłodze gres lub terakota. Ściany otynkowane i pomalowane, częściowo obłożone glazurą, a w pomieszczeniach komunikacji deskami drewnianymi boazeryjnymi. Wykończenie poszczególnych pomieszczeń koreluje z okresem budowy obiektu. Budynek wyposażony został w instalacje: wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną. Dostęp do nieruchomości odbywa się sięgaczem z ul. Batalionów Chłopskich, który stanowią dz. ew. nr 197 i 198 – przyjęto założenie, że skoro właściwy organ nadzoru budowlanego wydał odpowiednie zgody dla potrzeb przeprowadzenia prac budowlanych na nieruchomości to posiada ona zapewniony dostęp do drogi publicznej. Działka o płaskim ukształtowaniu terenu, w całości ogrodzona. Ogrodzenie z elementów stalowych, częściowo siatka stalowa rozpięta pomiędzy słupkami, częściowo ogrodzenie stanowią ściany szczytowe znajdującego się w „ostrej granicy” nieruchomości sąsiedniej budynku garażu.

Suma oszacowania wynosi 716 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 477 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26124060741111001047486189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa tel. 0224363874 / fax. 0224363875.

 

WIęcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121949

Numer oferty: L/12/N/12/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 477.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka