[Archiwalny] Lublin, ul. Firlejowska - nieruchomość gruntowa (udział), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat (815280393) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja: 


Opis nieruchomości:


udział w wysokości 2/60 we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1/24 położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej, o pow. 0,6980 ha oraz związana z tym udziałem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku sklepu i portierni oraz częścią budynków magazynowo-handlowych wraz z insfrastrukturą techniczną. 

Suma oszacowania wynosi 11 534,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 650,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 153,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

 

 

Więcej  informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/267248

Numer oferty: L/15/N/12/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 8.650,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka