[Archiwalny] Lublin, ul. Firlejowska - budynek magazynowo-handlowo-biurowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XV, odbędzie się pierwsza licytacja: 

Opis użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości :
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/25 położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej, o pow. 0,0509 ha oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku magazynowo-handlowo-biurowego, wybudowanego ok 1910 roku i zmodernizowanego w 2003 roku, składający się z trzech kondygnacji: sali sprzedaży, części biurowo-magazynowej. 

Suma oszacowania wynosi 1 992 254,30 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 494 190,72 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 199 225,43 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Wojciech Piłat

Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin

tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393

 

 

Więcej  informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/267248

Numer oferty: L/13/N/12/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 1.494.190,72 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny