[Archiwalny] Lubrza, woj. opolskie, ul. Wolności budynek użytkowy - I licytacja

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,   że w dniu 29.10.2013r. o godz. 09:00 w sali nr 81  Sądu  Rejonowego w Prudniku przy ul.Kościuszki12  odbędzie się – przeprowadzana przez Komornika  Sądowego  przy Sądzie Rejonowym Prudniku Edwarda Kuczyńskiego w  – pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem produkcyjno usługowym (dawna piekarnia)– działka 403 /31 o pow. 0,1880 ha .Budynek jednokondygnacyjny ,niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Ściany murowane z cegły pełnej ceramicznej. Stropy ognioodporne typu WPS. Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej.W budynku znajduje się piec węglowy do wypieku chleba  położonej: 48-231 Lubrza ul. Wolności  , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Prudniku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi : 251.000,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25.100 zł na konto komornika : Bank Spółdzielczy w Prudniku 26 8905 0000 2000 0000 5047 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Każdy zainteresowany zakupem będzie mógł dokonać oględzin odpisu protokołu oszacowania nieruchomości ,operatu szacunkowego , wypis z rejestru gruntów w kancelarii komornika w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik prowadzący:  Komornik Sądowy Edward Kuczyński   przy Sądzie Rejonowym w Prudniku                     

Ul. Kościuszki 12 ,48-200 Prudnik                              

(tel. 077436-56-55)  

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95486                               

Numer oferty: L/10/N/10/13
Region:
  • opolskie
Cena: 188.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy