[Archiwalny] Łuczyce, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w   Krakowie   przy   ul  .Grzegórzeckiej 102/9 zawiadamia na podstawie art. 867 kpe w związku z art. 1013kpc, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika przy ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie odbędzie się: pierwsza licytacja :

- działki  położonej w Łuczycach  - gmina Kocmyrzów-Luborzyca o powierzchni 1920 m2. Grunt płaski w kształcie prostokąta z dostępem do drogi publicznej, teren zarośnięty drzewostanem mieszanym. Użytki rolne, L-III -łąki.

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę 82.100,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości.Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Wobec przyjęcia trybu sprzedaży stosownie do art. 1013 kpc- według przepisów o licytacji ruchomości co do zapłaty ceny stosuje się art. 871 kpc - zatem; nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia; gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomości można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika znajdującym się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 102/9,

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek  ul. Grzegórzecka 102/9, 31-559 Kraków tel.: 12 4142128 mail: krakow7@komornik.pl                                   

Numer oferty: L/61/N/03/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka