[Archiwalny] Łuków, woj. lubelskie, ul. Żelechowska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11/03/2014r. o 08.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łukowie, ul. Kwiatkowskiego 3, sala 1 lub 3, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, działka ewidencyjna nr 2000/3 o pow. 0,3520 ha, położona w Łukowie, przy ul. Żelechowskiej, stanowiącej własność dłużnika: posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łuków. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 252.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 189.375,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152 w PKO BP SA Oddz.Centrum Biała Podlaska bądź w kasie Kancelarii Komornika Sądowego w Łukowie ul.Ojców Pijarów 7 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś Kancelaria Komornicza w Łukowie                                                   

21-400 Łuków ul. Ojców Pijarów 7 tel .(025) 7982211

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122644

Numer oferty: L/82/N/02/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 189.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka