[Archiwalny] Majdany, Żmijowiska, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Agnieszka Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2015 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Majdany, Żmijowiska, 24-313 Wilków. 

Suma oszacowania wynosi 117 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 745,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kraśniku mieszczącym się pod adresem: Stary Rynek 46, Opole Lubelskie, 24-300 Opole Lubelskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Agnieszka Bąk-Batowska Kancelaria Komornicza, Kościuszki 6, Opole Lubelskie, 24-300 opole Lubelskie tel. 818272315 / fax. 818272315.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246302

 

Numer oferty: L/45/N/09/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 78.300,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka