[Archiwalny] Miłków - Brzezie Karkonoskie, woj. dolnośląskie - budynek usługowo-mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 121, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego (nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo- mieszkalnym będącym w trakcie wykonywania prac budowlanych) nieruchomości położonej przy Brzezie Karkonoskie, Miłków, 58-535 Podgórzyn, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 631 441,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3  sumy oszacowania i wynosi 420 960,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 144,10 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na koncie kancelarii komornika) na konto komornika:BZ WBK S.A. 69109019260000000106627500. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski Kancelaria Komornicza, Muzealna 9a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra tel. 756421000 / fax. 756421000.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234093

 

Numer oferty: L/75/N/07/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 420.960,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka