[Archiwalny] Nowa Sól. woj. lubuskie, ul. Pocztowa - lokal mieszkalny (77,77 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pocztowa 4, 67-100 Nowa Sól. 

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalnego, o pow. użytkowej 77,77 m2, położonego w Nowej Soli, ul. Pocztowa nr 4 wraz z udziałem w wysokości 304/1000 w prawie użytkowania wieczystego do dnia 22-06-2103r., działki gruntu nr 528 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 20,00m2, boks gospodarczy o konstrukcji nietrwałej. Lokal jest położony na I piętrze. W skład lokalu wchodzą: 4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, garderoba.

Suma oszacowania wynosi 137 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól tel. 683875282 / fax. 683569915.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/244847

Numer oferty: L/118/N/08/15
Region:
  • lubuskie
Cena: 102.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie