[Archiwalny] Łódź, ul. Romanowska - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Romanowska 55D, 91-174 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony numerem 50 położony w Łodzi przy ulicy Romanowskiej 55 D. Dla lokalu Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal stanowi na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Lokal usytuowany jest na 4 kondygnacji i poddaszu użytkowym przeznaczonym na cele mieszkaniowe - wejście do lokalu możliwe z 3 piętra i kondygnacji poddasza. Lokal składa się z 5 pokoi, kuchni, 2 łazienek z WC i 2 przedpokoi oraz garderoby. Powierzchnia użytkowa lokalu według danych z ewidencji lokali wynosi 123,90 mkw, natomiast według danych z księgi wieczystej powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 130,80 mkw, z uwagi na fakt, że w księdze wieczystej do powierzchni lokalu została dodana także powierzchnia piwnicy - 6,9 mkw. Mieszkanie jest środkowe, w pełni rozkładowe. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku o pow. 6,9 mkw.

Suma oszacowania wynosi 499 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 333 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Aleja Kościuszki 107, 90-928 ŁÓDŹ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ tel. 426366564 / fax. 426366521

 

 

Numer oferty: L/98/N/10/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 333.266,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie