[Archiwalny] Ogłoszenie syndyka masy masy upadłości Polskiego Przemysłu Mięsnego i Drobiarskiego MAT S.A. w Grudziądzu

Opis

    

Syndyk masy upadłości Polskiego Przemysłu Mięsnego i Drobiarskiego MAT S.A. w Grudziądzu w upadłości likwidacyjnej ogłasza nabór ofert na sprzedaż praw własności, użytkowań wieczystych wraz z własnością budynków na nich posadowionych, nakładów i akcji wchodzących w skład masy upadłości Polskiego Przemysłu Mięsnego i Drobiarskiego MAT S.A. w Grudziądzu w upadłości likwidacyjnej

 Przedmiotem sprzedaży jest: 

1.prawa własności zabudowanego budynkiem magazynowym gruntu o powierzchni 0,9968 ha położonego we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem wynoszącym 4/5 w prawie własności gruntu o pow. 0,1162 ha położonym we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem wynoszącym 6/28 w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0514 ha położonym we Wrocławiu, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą ,za łączną cenę wywoławczą 2.293.900,00 złotych, 

2.prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 0,1893 ha wraz z własnością budynku magazynowego położonego w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą, wraz z udziałem wyrażonym 1000/10.000 wraz prawem użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 0.1465 ha (droga) położonego w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą ,  za łączną cenę wywoławczą 1.498.700,00 złotych, 

2.prawa użytkowania wieczystego gruntu Gminy Piła położonego w Pile o powierzchni 0,1351 ha wraz z własnością budynku handlowo – usługowego, dla którego Sąd Rejonowy w Pile prowadzi księgę wieczystą  (częściowo obciążone dzierżawą), wraz z udziałem wynoszącym 57/517 w prawie użytkowania wieczystego gruntu Gminy Piła (droga) o pow. 0.0517 ha dla którego Sąd Rejonowy w Pile prowadzi księgę wieczystą  za łączna cenę wywoławczą 424.900,00 złotych, 

3.prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa o powierzchni 0,4061 ha wraz z własnością dwóch budynków magazynowych wraz z wzorcownią i portiernią położonego w Grudziądzu, dla którego Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą  wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu o powierzchni 0,0846 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą, wraz z prawem własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu o powierzchni 0,0365 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą  za łączną cenę wywoławczą 2.267.300,00 złotych, 

4.prawa własności nieruchomości zabudowane i budynkiem magazynowym: o powierzchni 0,3277 ha położonego     w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą,  za cenę wywoławczą 1.738.100,00 złotych, 

5.nakładów na cudzą nieruchomość - pawilonu handlowego w Gnieźnie/Skierszewie zlokalizowanego przy ul.    Kiszkowska  (obciążony dzierżawą),        za cenę wywoławczą 220.000,00 złotych, 

6. nakładów na cudzą nieruchomość - pawilonu handlowego w Toruniu zlokalizowanego przy ul. Chrobrego za cenę wywoławczą 172 500,00 złotych,  

7.nakładów na cudzą nieruchomość - pawilonu handlowego w Toruniu zlokalizowanego przy ul. Batorego
  Chrobrego 105-107 (obciążony dzierżawą),        za cenę wywoławczą 341.600,00 złotych, 

8.nakłady na cudzą nieruchomość - pawilonu handlowego zlokalizowanego w Płocku przy ul.         Bielska , za cenę wywoławczą 125.500,00 złotych, 

9. 1.000 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100,00 złotych każda
akcja   za cenę wywoławczą 70.000,00 złotych. 

Oferty należy składać w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.  

Wszelkich informacji udziela Syndyk, tel. kom. 601 770 853, 56 64 31 606;

  

Numer oferty:
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny